Actie regenton

Ook de mogelijkheid voor een kleine regenton wordt geboden. Voorbeelden staan in de winkel. Lees voor meer informatie door bij acties en evenementen.

Actie regenton

Waarom deze actie èn hoe krijgt u deze ton met KORTING en SUBSIDIE? Zéér binnenkort volgt een mailing en uiteraard houden wij iedereen op FB op de hoogte! Actie wordt mede mogelijk gemaakt door Wijkpanel Aldlân …

Warmtewinning via diepe geothermie

De gemeente Leeuwarden schuifelt voorzichtig voort naar de opstart van grootschalige warmtewinning via diepe geothermie in samenwerking met Ennatuurlijk. De eerste boring wordt op dit moment voorbereid door een consortium van Ennatuurlijk, Dijkstra…

BURGER WIL MEEPRATEN OVER ENERGIE

Ruim 3000 Friezen vulden tot 3 mei een online enquête van de provincie en gemeenten in over de overstap naar schonere energie (kies-voor-jelte). De ondervraagden geven aan dat ze NIET buitenspel willen staan en dat overheden voor hen beslissen…

Regionale Energiestrategie (RES)

Fryslân is één van de dertig energieregio's die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Duurzaam Aldlân is betrokken en wil ook in 2030 voor bewoners van Aldlân duurzame, comfortabele en betaalbare woningen. Belangrijk is en…

Waar staan we met ons energievraagstuk?

Waar staan we met ons energievraagstuk? Wind, zon, biogas, warmte uit de aarde en uit het oppervlaktewater, waterstof. Onze energievoorziening verandert en al jaren werken inwoners en organisaties samen aan duurzame projecten. Hoe ver is Aldlân?…

Wijkkrant

Wij zijn blij met onze wijkkrant. Zichtbaar op de cover en genoemd in het voorwoord, bedankt redactie en bedankt bezorging!

Een niet of nauwelijks geïsoleerd huis geeft hoge energiekosten

Dat ondervinden twee starters al na 1 maand wonen in één van de bekende onder architectuur gebouwde geschakelde woning in Aldlân-west. Om gerichte stappen in isolatie te zetten is een eerste scan met de warmtebeeldcamera een goede stap. Met…

Mannagras

Gister aan het Mannagras, morgen bij u? Opgeven voor een warmtescan kan via info@duurzaamaldlan.nl, wij maken daarna met u een afspraak. Deze scan wordt u aangeboden vanuit de stichting.

Duurzaam Aldlân op werkbezoek in het Havankpark.

Duurzaam Aldlân op werkbezoek in het Havankpark. Ook hier een 3-tal scans gemaakt voor de werkgroep. Een mooie ontmoeting met een groep betrokken Havankpark bewoners.