Digitaal in gesprek.

Blij met alle organisaties die het mogelijk maken om met elkaar digitaal in gesprek te blijven. Hoe kijken we terug op de afgelopen maanden? Waar vinden we elkaar en hoe gaan we coronaproof verder? #Energiecoaching, #wijk-/dorpinitiatieven gemeente…

Einde actie regenton.

De afgelopen zomer hebben ruim 120 wijkbewoners een regenton aangeschaft. Wij zijn apetrots op Aldlân. Actie werd mede mogelijk gemaakt door Wijkpanel Aldlân.

Training energiecoach

Afgelopen week het slotdeel van de HOOM training energiecoaches kunnen afsluiten. Wij bedanken Hanke, gemeente Leeuwarden en Grand Café Z voor het mogelijk maken van deze groepsbijeenkomst.

Uitslag prijsvraag

Afgelopen vrijdag heeft de trekking plaatsgevonden van de zomer actie regenton. De gelukkige wordt door ons persoonlijk op de hoogte gebracht. Met dank aan  Wijkpanel Aldlân

Actie regenton

Ook de mogelijkheid voor een kleine regenton wordt geboden. Voorbeelden staan in de winkel. Lees voor meer informatie door bij acties en evenementen.

Actie regenton

Waarom deze actie èn hoe krijgt u deze ton met KORTING en SUBSIDIE? Zéér binnenkort volgt een mailing en uiteraard houden wij iedereen op FB op de hoogte! Actie wordt mede mogelijk gemaakt door Wijkpanel Aldlân …

Warmtewinning via diepe geothermie

De gemeente Leeuwarden schuifelt voorzichtig voort naar de opstart van grootschalige warmtewinning via diepe geothermie in samenwerking met Ennatuurlijk. De eerste boring wordt op dit moment voorbereid door een consortium van Ennatuurlijk, Dijkstra…

BURGER WIL MEEPRATEN OVER ENERGIE

Ruim 3000 Friezen vulden tot 3 mei een online enquête van de provincie en gemeenten in over de overstap naar schonere energie (kies-voor-jelte). De ondervraagden geven aan dat ze NIET buitenspel willen staan en dat overheden voor hen beslissen…

Regionale Energiestrategie (RES)

Fryslân is één van de dertig energieregio's die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Duurzaam Aldlân is betrokken en wil ook in 2030 voor bewoners van Aldlân duurzame, comfortabele en betaalbare woningen. Belangrijk is en…

Waar staan we met ons energievraagstuk?

Waar staan we met ons energievraagstuk? Wind, zon, biogas, warmte uit de aarde en uit het oppervlaktewater, waterstof. Onze energievoorziening verandert en al jaren werken inwoners en organisaties samen aan duurzame projecten. Hoe ver is Aldlân?…