Deze week start de gemeente Leeuwarden met de campagne stap voor stap van het aardgas af. Dit is een aftrap naar de warmtevisie die einde dit jaar aan alle burgers van wijken en dorpen binnen de gemeente bekend wordt gemaakt. Ook inwoners word gevraagd om mee te denken en te doen. Het invullen van onderstaande vragenlijst moet meer inzicht geven hoe wij als inwoners denken over en/of we al bezig zijn met, de overstap naar duurzame energie en het verduurzamen van onze woningen. De uitkomsten van het onderzoek worden vervolgens als input gebruikt tijdens diverse dialoogsessies die er dit jaar voor inwoners georganiseerd gaan worden.