Artikelen door Duurzaam Aldlan

Actie regenton

Waarom deze actie èn hoe krijgt u deze ton met KORTING en SUBSIDIE? Zéér binnenkort volgt een mailing en uiteraard houden wij iedereen op FB op de hoogte! Actie wordt mede mogelijk gemaakt door Wijkpanel Aldlân

Warmtewinning via diepe geothermie

De gemeente Leeuwarden schuifelt voorzichtig voort naar de opstart van grootschalige warmtewinning via diepe geothermie in samenwerking met Ennatuurlijk. De eerste boring wordt op dit moment voorbereid door een consortium van Ennatuurlijk, Dijkstra Draisma en Shell. Ook de staat neemt hierin deel in de vorm van Energie Beheer Nederland, hiervoor is een WABO-vergunning aangevraagd dat […]

BURGER WIL MEEPRATEN OVER ENERGIE

Ruim 3000 Friezen vulden tot 3 mei een online enquête van de provincie en gemeenten in over de overstap naar schonere energie (kies-voor-jelte). De ondervraagden geven aan dat ze NIET buitenspel willen staan en dat overheden voor hen beslissen hoe elektriciteit moet worden opgewekt uit wind- en zonne-energie. De komende maanden gaan de gemeenten met […]

Regionale Energiestrategie (RES)

Fryslân is één van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Duurzaam Aldlân is betrokken en wil ook in 2030 voor bewoners van Aldlân duurzame, comfortabele en betaalbare woningen. Belangrijk is en blijft: betrek zoveel mogelijk inwoners. Wat vindt u? Klik op onderstaande link en vul in. De vragenlijst staat tot en […]

Waar staan we met ons energievraagstuk?

Waar staan we met ons energievraagstuk? Wind, zon, biogas, warmte uit de aarde en uit het oppervlaktewater, waterstof. Onze energievoorziening verandert en al jaren werken inwoners en organisaties samen aan duurzame projecten. Hoe ver is Aldlân? Zijn wij straks een wijk met een warmtenet? We maken voor het verwarmen van onze huizen en het opwekken […]

Mannagras

Gister aan het Mannagras, morgen bij u? Opgeven voor een warmtescan kan via info@duurzaamaldlan.nl, wij maken daarna met u een afspraak. Deze scan wordt u aangeboden vanuit de stichting.