Het visueel inzichtelijk maken van warmteverlies. Tijdens de wintermaanden is Duurzaam Aldlân actief met thermografie. Wilt u ook een warmtebeeldscan van uw woning? Mail ons info@duurzaamaldlân.nl
Wij komen dan op afspraak langs. Duurzaam Aldlân heeft geen commerciële belangen, de scan wordt u aangeboden vanuit de stichting.