Afgelopen maandagavond hield Duurzaam Aldlân in samenwerking met partijen een duurzaamheidsavond met sprekers over verschillende isolerende maatregelen voor de woning.

Daaraan toegevoegd is ook stil gestaan bij vloerverwarming, zo oud als de weg naar Rome maar zo actueel in nieuwbouw werd juist deze avond de mogelijkheden benoemd voor de bestaande bouw.

Kern van deze avond lag vooral in het maken van verstandige keuzes voor de woning en wel in die mate dat er in comfort en energiebesparing op vooruit wordt gegaan.

In de nu volgende periode willen wij graag meer  inzetten op woningtype en de daarbij passende maatregelen. Denk ook aan blokaanpakken en mogelijke inzet van subsidies. Zodra wij meer weten en ook kunnen bijdragen, informeren wij verder.