Een eindafrekening kan soms rauw op uw dak vallen. Waar heeft u als afnemer eigenlijk nog invloed op?

 

Het valt niet altijd mee wanneer u de jaarlijkse eindafrekening onder ogen krijgt. Kloppen de meterstanden wel? Heb ik ergens een apparaat in huis dat opeens meer energie verbruikt? Het is niet altijd gelijk duidelijk, wel duidelijk is dat u de rekening  zult moeten betalen.

 

Energie besparen is sparen

Het belang van comfortabel maar ook betaalbaar wonen in Aldlân, blijft voor Duurzaam Aldlân een belangrijk speerpunt. De noodzaak van energiebesparende maatregelen, gelijk aan weloverwogen keuzes in energetische verbeteringen aan de woningen is hierin de kern van de zaak.

 

Warmtebeeldcamera

Duurzaam Aldlân is vanaf het moment dat de temperatuur daalde op afspraak met de in bruikleen gestelde camera van de gemeente Leeuwarden, bij bewoners langs gegaan. In tegenstelling tot een gewone visuele camera registreert een warmtebeeldcamera alleen infrarood licht. Infrarood licht is voor ons mensen niet zichtbaar, dankzij de warmtebeeldcamera kunnen wij de informatie over de temperatuur van een object, in dit geval uw woning, zichtbaar maken. Het nut hiervan is dat het visueel inzichtelijk is waar u nog energetische verbetering kunt aanbrengen en daarmee uw energierekening ook omlaag kunt brengen. De belangstelling voor zo’n warmtebeeldscan is groot en wij hopen met de aanschaf van een voor de stichting eigen warmtebeeldcamera sneller tegemoet te komen aan u als wijkbewoner.

 

Burgemeester in de wijk

Burgemeester Buma startte afgelopen najaar zijn wijk- en dorpentournee in ons stadsdeel. Vanuit Zuiderburen is hij per sloep naar Aldlân gekomen, waarbij Duurzaam Aldlân de unieke kans kreeg hem te spreken en in de elektrisch aangedreven Max Mobiel –  inclusief kleine toeristische route – verder mocht begeleiden naar het wijkgebouw. Tijdens de rit er naar toe sprak Elina Jansma van Duurzaam Aldlân met hem over de Friese bijdrage aan de landelijke doelstelling waarin Nederland een opgave heeft in de realisering van de afbouw van het het aardgas en de geleidelijke overstap naar een duurzame warmtevoorziening. Duurzaam Aldlân is op de hoogte van de doelstellingen en maatregelen voor de sector Gebouwde Omgeving – onze woningen – uit het Klimaatakkoord. Welke Regionale Structuur Warmte dit zal zijn is nu nog volop in ontwikkeling en uiteindelijk moet dit leiden tot gemeentelijke Transitievisies warmte met WijkUitvoeringsPlannen in 2021. Let wel, het gaat nog steeds om visies. Uiteindelijk is het voor ons allen van belang dat wij zoveel mogelijk blijven werken aan de schil van onze woningen en daarmee beter klaar zijn voor een andere manier van verwarmen en koelen.