Deze week start Duurzaam Aldlân in samenwerking met Energie Inspectie
Friesland met de uitvoering van energiescans in Aldlân. Afgelopen maandag
werd hiermee feestelijk gestart aan het Zenegroen waar Marieke Woudstra
woont en tevens Bed & Breakfast De Dream is gevestigd.
Elina Jansma, namens Duurzaam Aldân: “Willen we verduurzamen dan begint dat
met energiebesparing. De komende twee weken zullen bij alle bewoners die zich
hiervoor hebben opgegeven een energiescan plaatsvinden. Na de visuele inspectie
waarbij de woning wordt geïnventariseerd, volgt een rapport met een persoonlijk
energieadvies. Het rapport bevat onder andere een indicatie van de woning, een
stappenplan, een kostenindicatie met terugverdientijd en de verschillende
financieringsmogelijkheden. Dit rapport is een goede stap in de richting om op basis
van diverse opties in energiebesparing een weloverwogen besluit te nemen”.
Deze innovatieve scan is samengesteld in samenwerking met Energie Inspectie
Friesland, Duurzaam Aldân en de gemeente Leeuwarden.
Er is nog plek voor een aantal energiescans ( t.w.v. € 150,-) met een eigen bijdrage
van € 50,- . Voor meer informatie en opgave kijk op www.duurzaamaldlan.nl