Waar staan we met ons energievraagstuk?
Wind, zon, biogas, warmte uit de aarde en uit het oppervlaktewater, waterstof. Onze energievoorziening verandert en al jaren werken inwoners en organisaties samen aan duurzame projecten. Hoe ver is Aldlân? Zijn wij straks een wijk met een warmtenet?
We maken voor het verwarmen van onze huizen en het opwekken van elektriciteit steeds meer gebruik van duurzame energiebronnen. Afgelopen najaar hebben we in onze wijk een toename gezien in het beter isoleren van woningen en een behoorlijke piek in het plaatsen van zonnepanelen.

Energie besparen
Kernpunt blijft energiebesparing, door de energievraag te reduceren dragen wij allen bij en bereiden ons beter voor op de toekomst. Op dit moment is het nog niet helder welke gemeentelijke visie eind volgend jaar aan onze wijk zal worden gepresenteerd. Wij houden het nauwlettend in de gaten en informeren wijkbewoners via onze website, nieuwsbrieven en sociale media.

Isoleren en gericht na-isoleren
In de winter is Duurzaam Aldlân bij bewoners langs geweest voor een warmtescan en een gesprek om van daaruit te inventariseren wat (nog) nodig is. Een groot aantal heeft al doeltreffende isolerende maatregelen genomen en werden door de warmtebeelden bevestigd. Iedere bewoner heeft na afloop een rapport ontvangen. Zolang de temperaturen het toelaten zetten wij deze scan voort en komen op afspraak langs. Deze scan wordt vanuit de stichting bekostigd en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden.