Er zit géén subsidie meer op de aankoop van zonnepanelen. Toch kunt u nog steeds profiteren van de salderingsregeling die tot 2023 nog van kracht is. Vanaf 2023 zal deze worden afgebouwd. De nieuwe generatie zonnepanelen heeft een veel grotere opwekkingscapaciteit. Het dak hoeft dus niet vol.