Ruim 3000 Friezen vulden tot 3 mei een online enquête van de provincie en gemeenten in over de overstap naar schonere energie (kies-voor-jelte). De ondervraagden geven aan dat ze NIET buitenspel willen staan en dat overheden voor hen beslissen hoe elektriciteit moet worden opgewekt uit wind- en zonne-energie. De komende maanden gaan de gemeenten met de provincie aan de slag om een participatieplan te schrijven, waarin staat hoe de burger wordt betrokken bij de energietransitie die wordt vormgegeven in de Regionale Energie Strategie (RES). ,,Die plannen worden per gemeente op maat gesneden”, zegt Bert Wassink wethouder van Leeuwarden. Bron: LC 26 mei
https://www.resfryslan.frl/