De gemeente Leeuwarden schuifelt voorzichtig voort naar de opstart van grootschalige warmtewinning via diepe geothermie in samenwerking met Ennatuurlijk. De eerste boring wordt op dit moment voorbereid door een consortium van Ennatuurlijk, Dijkstra Draisma en Shell. Ook de staat neemt hierin deel in de vorm van Energie Beheer Nederland, hiervoor is een WABO-vergunning aangevraagd dat doorlopen wordt via een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure.
Bron: LC 27 mei
https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten/leeuwarden